Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Demokritos ca 460 – 380 BC

Demokritos ca 460 – 380 BC

Demokritos was een Griekse filosoof en astronoom, die afkomstig was uit Thracie. Hij verbleef langere tijd in Egypte en in Babylon, waar hij veel kennis opdeed van de astronomie en de wiskunde. Hij introduceerde in Griekenland nieuwe concepten zoals de verdeling van de sterrenhemel in een noordelijk en een zuidelijk halfrond, en hij beschreef sterrenstelsels. In de wiskunde introduceerde hij een formule om de inhoud van een kegel te berekenen, en introduceerde hij het begrip "ruimte".

Hij werkte verder de leer van het atomisme uit, waarbij hij de wereld indeelde in het zijnde en het niet-zijnde. De wereld bestond naar zijn opvatting uit het zijnde, te weten ongelijksoortige, ondeelbare elementen, de atomen. Deze kunnen zich in verschillende vorm en volgorde rangschikken en vormen zo de waarneembare wereld. Veel van zijn werk is verloren gegaan, maar onder meer Aristoteles maakt melding van zijn werk en heeft er op voortgebouwd.

Het is fenomenaal, hoe mensen, die nog niet beschikten over apparatuur en technieken, waarmee waarnemingen gedaan konden worden zoals wij die vandaag de dag kennen, met hun denkkracht tot inzichten konden komen over de werkelijkheid, die verbluffend blijken te kloppen. Hoewel de atomen blijken toch ook zelf uit onderdelen te bestaan, heeft Demokritos al 2,5 duizend jaar geleden door waarnemen en redeneren de atomenleer weten te ontwikkelen. [03-09-2011 MdV]

Sorry, comments are closed for this post.