Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Dromen delen

Dromen delen

Dromen delen

Aangezien er afgelopen maand nog geen dromen zijn ingestuurd, maak ik van de gelegenheid gebruik om juist dit, het delen van dromen, te bespreken. 

Om een droom te delen moeten we allereerst een droom hebben. En hoewel iedereen elke nacht meerdere malen droomt, is het herinneren van dromen niet vanzelfsprekend. Hier is echter makkelijk verandering in te brengen, maar daar kom ik later op terug. Het laten vervliegen van dromen is namelijk niet de voornaamste reden dat we weinig over onze dromen praten. We weten namelijk wel dat we dromen; meestal, soms, zo nu en dan, heeel af en toe... zelfs degenen die zogezegd nooit dromen, dromen van tijd tot tijd. En ook zonder er moeite voor te doen, blijven dromen ons dikwijls lang genoeg bij om deze met iemand te kunnen bespreken. Kortom, aan gesprekstof geen gebrek. Maar waarom worden dromen dan maar zo spaarzaam gedeeld? 

Dromen gaan zelden over rozen 

Ik geloof dat de oorzaak ligt in het intieme karakter van dromen. Enerzijds in de vorm, de zogeheten manifeste droominhoud, anderzijds in de betekenis, de latente droominhoud. Want behalve dat dromen doorgaans bizar en schrikbarend voorkomen, ’weten’ we bovendien dat ze iets over onszelf zeggen. ‘Iets’ dat we misschien niet zomaar durven te bespreken, of misschien niet eens zelf onder ogen willen komen. In die weerstand om onszelf bloot te geven zit hem de crux. 

Het is niet onbegrijpelijk dat het delen van dromen een zekere verlegenheid oproept. Hoewel we kunnen dromen over koek en ei en alledaagse dingen, is het gros van de dromen gevuld met spanning, angst, dood, seks en agressie; niet echt iets om op de vroege morgen aan de grote klok hangen. Wanneer we echter weten waar de klepel hangt, zou deze gêne ons geen partte meer hoeven spelen. Dat brengt ons bij het volgende inzicht: dromen zijn in de regel ongenuanceerd. Dood kan simpelweg een einde of transformatie betekenen, seks een intieme verbinding, om maar wat te noemen!

Symbolische beeldtaal van het onbewuste

Het gaat bij de interpretatie van dromen om het doorgronden van de symbolische beeldtaal en metaforen die verwijzen naar een onderliggende boodschap. Een boodschap van het onbewuste aan het bewustzijn. Hoewel deze droomtaal tot zekere hoogte is te leren, is het goed om te weten dat de betekenis van droomsymbolen niet vaststaan. Enkel als de interpretatie ‘klikt’ voor de dromer zelf, zitten we op een goed spoor. En ook al kan een buitenstaander, zeker in het geval van een droomspecialist, een belangrijke rol spelen in het bereiken van die klik, staat de integriteit van zowel de droom als de dromer altijd voorop. Het praten over dromen is echter essentieel om tot een zinvolle betekenis te komen. Als we onze dromen op ons eigen houtje interpreteren is de kans groot dat we een betekenis projecteren die overeenstemt met onze reeds bekende denkwijze en overtuigingen. Terwijl de droom -in de regel- hier juist een tegenwicht tegen biedt. 

Dromen duiden; dynamiek en disclaimer 

Zo nu en dan krijg ik vanuit het niets een droom toegestuurd met de vraag “wat betekent dit?” Mijn antwoord is steevast “geen idee”, ook al heb ik dikwijls een idee. Maar zonder context of wisselwerking met de dromer, is mijn idee vrijwel zeker ontoereikend. Werkelijk tot iets zinnigs -die klik- te komen vereist een dynamische proces van vragen en verdieping waaraan de dromer actief deelneemt. 

Dat die dynamiek in deze rubriek ontbreekt is dan ook tegelijkertijd een disclaimer. Ik kan en zal nooit aan de hand van een ingestuurde droom met een sluitende betekenis op de proppen komen. Wat echter wel mogelijk is, is het globaal benoemen van de patronen en motieven in een droom. Door de metaforen te vertalen en te nuanceren kan in de meeste gevallen de strekking van een droom aardig worden benaderd. Hiermee is de droom niet geïnterpreteerd, maar verkrijg je wel waardevolle handvatten om de betekenis verder te verkennen 

Klaar om je dromen te delen?

Hopelijk is het bovenstaande een opsteker voor de lezer om dromen met meer interesse te bekijken én te bespreken. Om dromen beter te onthouden is het aan te raden om voor het naar bed gaan voor minstens een kwartier kalmte en schemering te zorgen. Neem in rust de dag van vandaag en de dag van morgen door, bedenk wat daarin belangrijk voor je is en laat het verder los. Uit of voel de nieuwsgierigheid naar je dromen en bereid je voor op het onthouden ervan. In de eerste plaats door pen en papier of mobiele telefoon (met geluidsrecorder app) binnen handbereik te hebben. Daarnaast door jezelf te helpen herinneren om ‘s ochtends zo rustig mogelijk wakker te worden. Idealiter ontwaak je zonder wekker of uiterlijke stimulus. Hoe het ook zij, blijf bij het ontwaken zoveel mogelijk op slaapstand: bewegingloos, ogen dicht en probeer de droom nogmaals ‘af te spelen’. Zodra je de droom helder voor ogen hebt, documenteer je hem voordat je met andere dingen begint, ook al is het een onsamenhangend klad. Gefeliciteerd, je hebt een droom onthouden! Nu ben je klaar om er verder over na te denken en het er met iemand over te hebben.

Als je je verder in je droom wilt verdiepen, is het aan te raden om de droom later nog eens in het net uit te werken, op papier of computer; doe dit in de ik-persoon, tegenwoordige tijd en zo objectief mogelijk; zoals je de droom hebt gedroomd. Noteer onder je droombeschrijving in het kort wat er de afgelopen dag(en), de komende dag(en) en deze periode bij je speelt, zowel intern als extern. En heb het er met iemand over, zonder direct naar conclusies te zoeken. Het bespreken van dromen is bij uitstek de manier om de betekenis van een droom te ontwaren. Zodra het gesprek overeenstemt met de betekenis van de droom weet je het vanzelf. Klik! 


Volgende keer meer. Tot die tijd, Keep on Dreaming!

Timo

p.s. Als je een droom wilt insturen voor analyse in De Dromenvanger, vermeld naast de eerder genoemde context van de droom, ook je leeftijd, geslacht en een korte omschrijving van je werk/studie en achtergrond.

Sorry, comments are closed for this post.