Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Dromen is niet voor slaapkoppen

Dromen is niet voor slaapkoppen

Dromen (1) - Mijn leven is fantastisch, toch ben ik geen fantast.

Ik ben een dromer. Naar hartenlust. Het is beslist mijn grootste deugd. Vrijwel alle zelfstandig gerealiseerde successen zijn aan het navolgen van mijn dromen te danken. Waar ik ben, wat ik doe en waarheen ik ga, de droom is mijn gids.
Klink dat ietwat dromerig? Het is volkomen realistisch en doordacht.

In te staan voor je eigen dromen betekent juíst te zijn ontwaakt uit de haast chronische sluimerstand waarin de moderne mens zich bevindt. Het grote verschil tussen die twee gemoedstoestanden kenmerkt zich door de ligging van het wonderland. Hier bevindt zich de bron van al het niet alledaagse, het mysterieuze, fantastische.

De sluimerende mens ziet deze wonderlijke wereld uitsluitend buiten zichzelf. Films, boeken, media, buren en religie onthullen de meest uitzonderlijke gebeurtenissen. Was hij niet zo goed van vertrouwen dan zou het gros van deze berichten hem ongeloofwaardig voorkomen.
De wakkere dromer, daarentegen, realiseert zich dat deze bron zich evengoed in hemzelf bevindt. Dit geeft het leven een nieuwe dimensie met twee belangrijke winstpunten. Enerzijds groeit het vermogen om zich vanuit eigen ervaring te verwonderen. Daarnaast ontluikt dit het potentieel om zelf wonderen te verrichten. Hoe werkt dat?

Om te beginnen, de dagdroom verschilt in essentie niet veel van de dromen die ons gedurende de slaap invallen. Ze ontspruiten beide aan het onbewuste, dat deel van ons ‘denken’ waarvan we, zoals de term al verraadt, ons niet bewust zijn. In de nachtdroom borrelt deze informatie ongefilterd en gecodeerd op. Hierdoor kan het in eerste instantie als absurd voorkomen. De sleutel tot het begrijpen van deze droominhoud ligt in het doorgronden van de symbolische taal die de droom spreekt. Enige studie is aan te raden. Maar het begrijpen van dromen is bovenal een intuïtief proces dat zich kenmerkt door objectieve analyse en persoonlijke associaties.

De dagdroom uit zich in voor ons beter bekende denkbeelden. Hoofdzakelijk door impulsen en ideeën die buiten ons ‘normale’ of verwachte denken en handelen aan het licht komen. Als we het grotendeels geconditioneerde bewuste denken als een doos voorstellen, kan het droomdenken treffend worden beschreven met de term ‘out of the box’. Het overschrijden van de afgebakende norm stuit echter dikwijls op zowel innerlijk als uiterlijke weerstand. Met als gevolg dat, net als de nachtdroom, deze ideeën als irreële hersenspinsels van tafel worden geveegd.

Wat de droom in wezen aandraagt is een compensatie van een te eenzijdige houding tegenover een bepaalde kwestie. Dat kan variëren tussen een op zichzelf staande situatie tot meer algemene existentiële thema’s. Het stuurt aan op het in balans brengen van de bewuste levenshouding en het grotendeels onbewuste potentieel. Wanneer deze op elkaar zijn afgestemd beginnen wonderen zich te voltrekken.

De kern ligt in het geloof dat in jezelf ongekende wijsheid en talent schuil gaat, met de drang zich te manifesteren. Durf te luisteren naar je innerlijke stem, ook wel intuïtie of hart genoemd, zelfs al weet je soms niet waarom. Heb vertrouwen. Door mentale ruimte te scheppen, je niet te verzadigen met zinloze informatie en de intentie te hebben je innerlijke zelf te ontdekken begint het ontsluimeren. Wees niet lui. Dromen is niet voor slaapkoppen. Het is een actief en bevlogen proces. Droom je ’s nachts niet? Leg een schrift en potlood naast je bed en blijf na het ontwaken even liggen. Overdag ongeïnspireerd? Maak een wandeling in de natuur, zit in stilte en je weet wat je te doen staat.

Word wakker en blijf dromen!

One Response to Dromen is niet voor slaapkoppen

  1. Heh Timo, wat een mooie stuk heb je geschreven! Pakkend, intelligent en uitnodigend… GOOD LUCK to you with your writing!