Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Duurzaamheid volgens Ben Verwaayen

Duurzaamheid volgens Ben Verwaayen

Dat bedrijven ernst maken met verantwoord ondernemen blijkt uit het beleid van British Telecom (BT) dat (voormalig) bestuursvoorzitter Ben Verwaayen in gang gezet heeft. tijdens een voordracht van Verwaayen voor de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel legde Verwaayen op bezielende wijze uit hoe hij tot dit inzicht kwam.

Verwaayen nam kennis van de ideeën van een Engelse econoom, die als volgt redeneerde:

1. ik heb geen idee of er inderdaad sprake is van een structurele climate change.
2. ik weet ook niet of dit door menselijk handelen komt.
3. maar als dit wel het geval is, vormt dit een wezenlijk risico voor de economie. dit zal leiden tot grote milieugerelateerde kostenstijgingen
4. economisch bezien bestaat er dan ook een noodzaak om wat aan dit risico te doen.

Vanuit deze gedachte besloot Verwaayen een aantal andere CEO's van grote Britse bedrijven bij elkaar te roepen en dit aan hen voor te leggen.

Verwaayen was enige tijd voorzitter van de "british industry climate change task force". aanvankelijk leken zij te denken: die Verwaayen is het in de bol geslagen! maar gaandeweg begonnen zij de zinnigheid hiervan in te zien en werden zij toegewijde voorvechters van duurzaamheid. lees meer over het sustainability beleid van BT. [MdV 18-02-2009]

Sorry, comments are closed for this post.