Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Fernando Pessoa 1888-1935

Fernando Pessoa 1888-1935

"Het besef dat metafysica een gevolg van zich niet lekker voelen is." Fernando Pessoa

De Filosofie scheurkalender 27 april 2011 (Rob Hartmans) gaat over de dichter Pessoa, die metafysische gedachten van de mens beschouwt als niet meer dan een gevolg van fysiek onbehagen: misselijkheid, zeeziekte of duizeligheid. Enigszins herkenbaar vind ik dit wel. Ik heb gemerkt dat nachtmerries vaak hun oorzaak vinden in fysiek ongemak. De gedachte van Fernando Pessoa om dit ook toe te passen op metafysische ideeën vind ik wel humoristisch en verfrissend. Ook Robert Green Ingersoll en Henry de Montherlant deelden die opvatting, aldus Rob Hartmans.

Naar eigen zeggen is Fernando Pessoa een "dichter die geanimeerd is door de filosofie", een denkende dichter. Bij Pessoa is deze observatie niet een bedacht aardigheidje, maar een in zijn Gedichten voortdurend doorleefde innerlijke strijd tussen de onwil om genoegen te nemen met de werkelijkheid en het gelijktijdige innerlijke verzet tegen het zoeken naar een hogere orde, naar een verklaring voor wat ten diepste zinloos is. Dat maakt zijn observatie enerzijds luchtig en humoristisch, maar ook intrigerend en invoelbaar.  [21-05-2011, MdV]

Sorry, comments are closed for this post.