Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Inspiratie en ondernemen

Inspiratie en ondernemen

In managementboeken wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om 'geïnspireerd' te ondernemen. Zelf kom ik steeds meer tot de conclusie dat inspiratie inderdaad essentieel is voor het succes van ondernemen. Een authentieke drijfveer en willen voorzien in authentieke behoeften van anderen worden herkend en nagevolgd. Bezieling is uitermate inspirerend.

Zelf heb ik dit gemerkt, toen ik het initiatief nam om een hockeyclub op te richten voor kinderen, die nergens terecht konden vanwege een gebrek aan velden. Het succes van dit initiatief, dat wordt gedragen door velen, was alleen mogelijk doordat het voorzag in een wezenlijke behoefte.

Inspiratie door houthakkers

In het boek "De weg van de leider" stond een mooi voorbeeld. Onderweg wordt de Dalai Lama opgehouden door een omgevallen boom. Houthakkers zagen de boom in stukken, maar er dreigt een file te ontstaan. Iemand neemt het initiatief en de omstanders stappen uit hun auto om de boom met vereende krachten opzij te leggen. Iedereen kan doorrijden en de houthakkers kunnen in alle rust de boom afvoeren. Het is een doodeenvoudig voorbeeld, maar laat goed zien hoe door een positieve instelling en het delen van verantwoordelijkheid problemen in gezamenlijkheid en ten algemenen nutte kunnen worden weggenomen. [MdV 7-01-2009]

Sorry, comments are closed for this post.