Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Judith Bueninck

Judith Bueninck

In ieders leven komt een moment, waarop je stil gaat staan.

Je vraagt je af, waarom het iedere keer zo gaat zoals het gaat.
Of is dit wel wat je wilt doen en hoe je het wilt doen?
Waarom reageren sommige mensen zo heftig op jou of andersom.

Wil je weten waarom je tegen dingen aanloopt??
Wil je weten hoe je het kan veranderen?
Dat kan! Met mij, Judith Bueninck.

Wat ik doe, is het benoemen en bespreken van de problemen, die er op dit moment spelen. Als deze helder zijn en je wilt ze veranderen dan gaan we samen op pad. Tijdens het lopen op dit pad worden de obstakels bekeken, besproken en een plaats gegeven waar ze horen en vaak ook bij wie ze horen!

Welke problemen of thema’s?

Wie heeft er geen?

Twaalf jaar geleden ben ik begonnen met het volgen van de opleiding intuïtieve ontwikkeling.
Ook ik moest eerst leren stilstaan om verder te leren kijken, waarom ik elke keer dezelfde 'les' kreeg.
Deze opleiding leerde mij goed in mijn eigen energie te komen en mijzelf sterker neer te zetten en mijn grenzen aan te geven.

Hierna ben ik de healingopleiding bij het opleidingscentrum van Anna van Leeuwen gaan volgen. Tijdens deze opleiding heb ik geleerd om energie van mensen te reinigen, op te laden en te stabiliseren.

Een logisch gevolg was toen het volgen van de readingopleiding, om hetgeen ik waarnam in de energie te kunnen vertalen naar de werkelijkheid. Deze opleiding leerde veel over mijzelf en hoe ik in mijn leven sta en waarom ik de dingen doe, zoals ik ze doe. Een soort 'aha' Erlebnis.

De counseling- en coachingopleiding (2C) in Rotterdam die ik hierna volgde, gaf mij voldoende informatie en handvatten om nu als intuïtief coach aan de slag te gaan.

Na een aantal gesprekken met een reguliere coach besloot ik ook de opleiding tot academisch coach te gaan volgen. Deze opleiding is nu ook afgerond.

Geïntegreerd coachen is mijn manier van begeleiden. Het toepassen van wetenschappelijke methodes en mijn intuïtie.

Meer over Judith Bueninck - coaching

The succesful agreement - Judith Bueninck

Sorry, comments are closed for this post.