Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Michel Foucault 1926-1984

Michel Foucault 1926-1984

De Franse filosoof Michel Foucault behoort tot de postmodernistische school. De kenbare waarheid wordt niet - zoals Descartes meende - bepaald door het bewustzijn, maar door de taal. Tot deze stroming behoren ook Nietsche, Freud, Ferdinand de Saussure, Kant en Hegel.

Het moderne mensbeeld volgens Michel Foucault

Foucault heeft faam gemaakt met zijn boek Les mots et les choses, waarin hij het moderne mensbeeld analyseert. Het beeld van de individualistische zelfbewuste mens is volgens hem ontstaan in de Renaissance. Dit mensbeeld is een construct, dat Foucault in zijn diverse analytische boeken over mens, maatschappij, vrijheid en machtsstructuren bestudeert. Hij was er van overtuigd, dat het individualisme in zijn einddagen is en zich een nieuw mensbeeld zal aandienen. Opvallend in dit denken is, dat het tamelijk etnocentrisch is. Het is typisch Westers denken. Het mensbeeld in het communistische China, in het boeddhisme, in de islam of in de Afrikaanse mystieke culturen is van een heel andere, veel meer collectieve orde. [21-05-2011, MdV]

Sorry, comments are closed for this post.