Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

MVO volgens de Dalai Lama

MVO volgens de Dalai Lama

Het boek "De weg van de leider" behandelt vanuit de optiek van het boeddhisme, wat MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen zou moeten inhouden. het aardige van het boek is, dat de tekst van beide auteurs goed herkenbaar is door een verschil in lettertype. De Dalai Lama bespreekt de boeddhistische principes, toegeschreven naar de problematiek van de moderne ondernemer.

Van den Muyzenberg voegt hier de praktijk van het moderne marktdenken aan toe, aangevuld met kennis uit managementboeken van andere bekende schrijvers en denkers.

MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een erg goed leesbaar en ook zeer toepasbaar boek, dat in het huidige tijdperk van de door de kredietcrisis instortende economie de zenuw van ondernemen bloot legt: ook de ondernemer is een mens, en moet de menselijke maat in acht nemen. Een onderneming is niet meer dan een systeem van menselijke samenwerking, en bestaat bij de gratie van de kwaliteit daarvan. De ondernemer heeft een grote verantwoordelijkheid, want zijn handelen raakt vele levens. Het doel van een onderneming is dus niet winst maken, maar geluk scheppen voor al degenen die door die onderneming (aan)geraakt worden.
[MdV 7-01-2009]

Sorry, comments are closed for this post.