Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Over de bloemetjes en de bijtjes

Over de bloemetjes en de bijtjes

Bijen staan bekend als vlijtige beestjes, die honing voor de mens kunnen verzamelen. Wat veel mensen misschien nog niet weten, is dat de bijenpopulatie wereldwijd de laatste decennia sterk afneemt. Hele bijenvolken sterven uit. Veel landbouwgewassen en wilde planten profiteren van bestuiving door bloembezoekende insecten. Bijen spelen daarbij een belangrijke rol. Circa 70 procent van alle bedektzadige plantensoorten wordt door insecten bestoven. Wereldwijd zijn 76 procent van de soorten voedselgewassen afhankelijk van dierlijke bestuiving, voor het overgrote deel door insecten (bron: compendiumvoordeleefomgeving.nl).

Vorige week ging de fascinerende documentaire 'More than honey' in première. De film laat het bijenleven zien met ongekend mooie beelden. De film toont ook aan hoe bijen een cruciaal onderdeel vormen van ons voedselproductieproces. De schaal waarop is verrassend en tegelijkertijd ontnuchterend.

Hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van de verbondenheid van al wat in de schepping leeft, onderkennen we al eeuwenlang. Boeddha leerde de mensen al, dat alles met alles verbonden is, en we zorgzaam moeten zijn voor al wat leeft, tot in het kleinste organisme. En dat als we dat veronachtzamen, we de negatieve gevolgen van die onachtzaamheid zullen ondervinden. Ook in het christelijke geloof wordt ons geleerd, dat we de rentmeester zijn van de schepping die ons is toevertrouwd.

In deze tijd van crisis wordt soms wel gedacht, dat het milieu even niet nummer één kan staan, en dat er belangrijker dingen zijn. Niets is minder waar. Je kunt de zorg voor je leefomgeving niet even parkeren. Dat komt onverbiddelijk weer op je bordje terecht. En de impact van schade aan de natuur is vele malen groter dan een beetje kommer en kwel op de beurs of bij een bank. De kracht van de natuur is onmetelijk groot. We kunnen heel belangrijk bezig zijn, maar als een tsunami oprijst of een lawine losbarst worden we als miertjes weggevaagd.

Het is de moeite waard More than honey te gaan bekijken. En eens na te denken, wat je kunt doen om de bijen een handje te helpen. Vaak is daar maar weinig voor nodig. Wat andere planten in je tuin, een bijenkorf neer zetten, geen insecticiden gebruiken. [28-04-2013 MdV]

Sorry, comments are closed for this post.