Inspiratie, persoonlijke groei en geluk

Wat is de relatie tussen yoga en Hindoeïsme?

Wat is de relatie tussen yoga en Hindoeïsme?

Yoga komt voort uit de Hindoeïstische traditie. Yoga is - aldus Daljit Kaur op haar website Yoga - Practical Guide for Beginners - onafscheidelijk verbonden met het Hindoeïsme. De beoefening van yoga is gericht op de eenwording van de geest met het Goddelijke. In de eeuwenoude heilige boeken van het Hindoeïsme, waaronder de Veda's, de Mahabaratha en de Bhagavad Gita, wordt de beoefening van yoga al beschreven. Het ultieme doel van yoga in de Hindoeïstische traditie is zich vrij te maken van de kringloop van reïncarnatie.

Niet iedereen die zich voor yoga interesseert wil zich bezighouden met de spirituele kant ervan. Dat hoeft ook niet. Het is niet nodig om Hindoe te worden om yoga te beoefenen. Yoga is zelf geen religie. Je kunt dus ongeacht of je een geloof aanhangt yoga beoefenen. Zelfs niet alle Hindoes praktiseren yoga. In het Westen is Hatha Yoga het meest populair, welke vooral bestaat uit lichamelijke oefeningen (asana's). Om yoga goed te beoefenen, moet je wel ook ademhalingsoefeningen (pranayama) doen om de diepte van je ademhaling te verbeteren en de energie in je lichaam zo beter te laten stromen. Het doel van Hatha Yoga is volledige controle over het lichaam te krijgen, en deze vorm van yoga kan zowel door mannen als vrouwen worden beoefend.

Er zijn zo'n 84 basis-asana's. De meeste zijn echter voor de beginnende yoga beoefenaar te moeilijk. Dagelijks uitvoeren van slechts enkele eenvoudige yoga oefeningen kan echter al wonderbaarlijke verbetering van de gezondheid tot gevolg hebben. Yoga bevordert jeugdigheid, gezondheid, kracht en vitaliteit. In spiritueel opzicht bevordert yoga de intuïtie, inspiratie, het bewustzijn van God en de eenwording met het Goddelijke. [Bron: website van Daljit Kaur, MdV 22-08-2012] [Foto ontleend aan Free Yoga Experience Day - Evenementen in Limburg d.d. zondag 26 augustus 2012]

Sorry, comments are closed for this post.